Swedish Matchs cigarravknoppning ökar trovärdighet, möjligt att branschkollega köper enligt Di

Wednesday, September 15, 2021 7:04 AM
Tobaksbolaget Swedish Matchs avknoppning av cigarrverksamheten kommer öka trovärdigheten som ett rökfritt alternativ i branschen, men det kan även leda till ökade kostnader i säljorganisationen. Det skriver Di i en kommentar.

Tidningen lyfter också att det är möjligt att en branschkollega kommer att köpa upp verksamheten innan den hinner noteras.

En annan aspekt är ägarbilden och Di tror att intresset bland svenska institutioner kommer att öka.