Consilium upphör med månadsrapportering efter försäljning

Thursday, January 23, 2020 8:28 AM
Marinelektronikbolaget Consilium har tidigare valt att månadsvis lämna information om orderingång, nettoförsäljning samt orderstock för koncernens affärsområden, Marine & Safety och Safety Engineering, enligt ett pressmeddelande.

Consilium offentliggjorde den 21 december i fjol en föreslagen försäljning av bolagets största affärsområde Marine & Safety. Försäljningen ska godkännas på extra bolagsstämma den 27 januari.

"Med anledning av den förändring som uppkommer genom den föreslagna avyttringen, väljer Consilium att upphöra med publicering av månadsvis information om orderingång, nettoförsäljning samt orderstock", skriver bolaget.