Finansinspektionen har godkänt Xacts fondöverlåtelse till Handelsbanken

Tuesday, February 4, 2020 7:35 AM
Finansinspektionen har nu godkänt Xact Kapitalförvaltnings överlåtelse av sin fondförvaltning till Handelsbanken Fonder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Överlåtelsen gäller samtliga av fonderna hos Xact kapitalförvaltning, som är helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Från och med den 1 april kommer fonderna förvaltas av Handelsbanken Fonder, de behåller sina namn och förvaltningen kommer inte påverkas av förändringen.