Kinas fasta investeringar sjönk 24,5 procent i januari-februari, betydligt lägre än väntat

Monday, March 16, 2020 6:43 AM
Kinas fasta investeringar sjönk med 24,5 procent under årets två första månader. Det kan jämföras med en ökning med 5,4 procent under 2019.

Väntat för januari-februari var en minskning med 1,0 procent.