Ytterligare en svag månad för tillväxtbolag - AXA WF ACT Social Progress minskade 5,82 procent i maj

Thursday, June 23, 2022 11:58 AM
Fonden AXA WF ACT Social Progress A minskade 5,82 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,41 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,22 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,47 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anne Tolmunen.

Förvaltaren skriver inledningsvis att de globala aktiemarknaderna fortsatte vara mycket volatila under maj, då investerare oroade sig för hög inflation, höjda räntor, kriget i Ukraina samt effekterna av Kinas nolltolerans mot coronaviruset. I denna marknadsmiljön utvecklades energisektorn starkt, medan konsumentorienterade bolag, teknologi och fastigheter återfanns i den negativa vågskålen.

Angående fondens utveckling under månaden skriver Tolmunen att portföljen missgynnades av marknadens övergripande trender, som i hög grad straffade tillväxtbolag. Däremot menar förvaltaren att man ej noterade några större förändringar i bolagens fundamentala prestationer och några förändringar i portföljen gjordes ej.

Bland portföljbolag som under maj bidrog negativt till avkastningen fanns exempelvis cybersäkerhetsbolaget Rapid7.Trots att bolaget enligt förvaltaren har robust efterfrågan på sina produkter, menar hon att marknadens ökade fokus på lönsamhet missgynnade aktien. Även National Vision handlades ner, efter att bolaget sänkt sina försäljningsmål. På den positiva sidan fanns däremot generatorproducenten Generac, läroplattformen Kahoot och försäkringsbolaget AIA.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet AstraZeneca, AIA och CSL med portföljvikter på 2,76, 2,55 respektive 2,51 procent.

Störst sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot hälsovård, sällanköpsvaror och informationsteknik. Den geografiska allokeringen var störst mot USA, dit 45,99 procent av den totala portföljen fanns placerad.


AXA WF ACT Social Progress A, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-5,82
Index MM, förändring i procent-1,41
Fond i år, förändring i procent-20,22
Index i år, förändring i procent-7,47

Relaterade Artiklar

Dela