Touchtech ökar intäkterna kraftigt och vänder till vinst i fjärde kvartalet

Tuesday, January 14, 2020 6:06 AM
Mjukvarubolaget Touchtech rapporterar en kraftig intäktsökning och vänder resultatet till vinst i fjärde kvartalet 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nettoomsättningen steg till 6,8 miljoner kronor (2,7), en ökning med 152 procent. Resultatet efter finansnetto förbättrades till 2,7 miljoner kronor (-0,9). Siffrorna är ännu preliminära och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Det innebär en nettoomsättning på 11,9 miljoner kronor (6,1) för helåret 2019, en ökning med 95 procent. Resultatet förbättrades därmed till -1,7 miljoner kronor (-5,9).

Ökningen av nettoomsättningen kan hänföras till ökning av återkommande Vendo-licensintäkter samt leveransen av Touchtech Showroom till Bestseller.