Compare-IT redovisar små förändringar av resultatet

Monday, December 16, 2019 8:24 AM
Teknikbolaget Compare-IT minskar sin omsättning och redovisar små förändringar av resultatet i det andra kvartalet i räkenskapsåret.

Omsättningen sjönk 16,7 procent till 1,5 miljoner kronor (1,8).

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet före och efter skatt var -1,6 miljoner kronor (-1,1). Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,13).

Compare-IT planerat för ett vd-byte under hösten, men en kandidat har inte presenterats.

"Processen med rekrytering av ny VD har förskjutits i jakten på en lämplig kandidat och undertecknad har på förfrågan av styrelsen accepterat att stanna kvar i rollen som VD under de inledande månaderna på nya året", skriver vd Kerstin Lindqvist Toms i rapporten.

Compare-IT, MkrQ2-2019/2020Q2-2018/2019Förändring
Nettoomsättning1,51,8-16,7%
Rörelseresultat-1,5-1,1
Resultat före skatt-1,6-1,1
Nettoresultat-1,6-1,1
Resultat per aktie, kronor-0,09-0,13