Maskininlärningsalgoritm från Raysearch effektiviserar arbetsflödet på svensk strålbehandlingsklinik

Monday, June 29, 2020 3:20 PM
Medicinteknikbolaget Raysearch meddelar att en maskininlärningsalgoritm i Raystation effektiviserat arbetsflödet för strålbehandling hos Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Beslutet att använda algoritmen togs för att spara tid och lindra effekterna av den rådande bristen på läkare specialiserade inom strålbehandling som även förvärrats av den pågående pandemin.

"Mälarsjukhuset var väldigt snabba med att implementera Raystation redan 2015. Nu har de igen visat oss hur snabbt ny teknik kan införlivas och användas i den kliniska verksamheten. Att det här underlättar i en situation med hårt ansträngda sjukhusresurser är naturligtvis extra positivt", skriver Johan Löf, grundare och vd för Raysearch.