Camurus har genomfört riktad nyemission på 300 miljoner kronor till rabatt på 8,4 procent

Friday, December 6, 2019 7:09 AM
Forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus har genomfört en riktad nyemission av 3,66 miljoner aktier till teckningskursen 82 kronor per aktie. Bolaget tillförs därmed 300 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt på 8,4 gårdagens stängningskurs på 89,50 kronor. Bolaget har efter nyemissionen 51,64 miljoner aktier utestående. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med nyemissionen är att finansiera fas III-studier för CAM2029 inom neuroendokrina tumörer, förhandsgodkännande och marknadsförberedande aktiviteter för CAM2038 för behandling av kronisk smärta i EU och Australien samt bolagets löpande utvecklingsarbete.

Bolaget har ingått lock-up förbindelse, med sedvanliga undantag, avseende framtida aktieemissioner för en period om 120 kalenderdagar från offentliggörandet av nyemissionen Storägaren Sandberg Development, som före nyemissionen ägde 43,6 procent av aktierna i bolaget, samt Camurus styrelse och koncernledning åtagit sig att inte sälja några aktier i bolaget under en period om 90 kalenderdagar från offentliggörandet av nyemissionen, med sedvanliga undantag.