Behovet av Amazon ökar i coronakrisen - Monness Crespi Hardt höjer riktkurs till 3 500 dollar

Monday, June 29, 2020 2:07 PM
E-handelsjätten Amazon får en höjd riktkurs till 3 500 dollar av Monness, Crespi, Hardt, från tidigare 2 800 dollar. Analytikern som täcker bolaget bedömer att världens behov av Amazon har ökat i det nya landskapet efter coronaviruset.

I den nya verkligheten bedöms Amazon ha nyckelfunktionerna, infrastrukturen och den finansiella styrkan att förse behoven hos människor och organisationer globalt. Samtidigt är bolaget positionerat att gynnas av en accelererad digital utveckling, vilket väntas öka utnyttjandet av e-handeln, molnlösningar samt framväxande teknologier.

Amazon får därmed en upprepad köprekommendation av Monness, Crespi, Hardt, mot bakgrund av att analytikerkåren generellt är väldigt positiva till e-handelsjätten.