Invisio ser återgång till god aktivitet hos kunder under andra halvåret - vd

Thursday, July 22, 2021 12:52 PM
Teknikbolaget Invisio redovisade under morgonen en ökad omsättning men försämrat rörelseresultat i det andra kvartalet. Orderingången steg med 55,9 procent och vid den efterföljande telefonkonferensen uppger vd Lars Højgård Hansen att aktiviteten hos kunderna väntas öka under andra halvåret.

Under pandemin har det varit svårt att besöka kunder och därmed har projektförseningarna ökat och den generella aktivitetsnivån minskat. De flesta av Invisios produkter är en del av större projekt och under andra halvåret väntas kundaktiviteten återigen vara god.

Hansen säger att Invisio är förberedda för ökad aktivitetsnivå då bolaget har sitt lager redo och kan därmed agera snabbt vid behov. Vidare anser han att Invisio har en konkurrensfördel under de kommande sex till nio månaderna då de kan leverera sina varor relativt snabbt.