Setra minskar produktionen i Malå, varslar 23 personer om uppsägning

Monday, December 2, 2019 3:18 PM
Träindustriföretaget Setra har för avsikt att minska produktionen vid anläggningen i Malå under 2020, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Minskningen är en konjunkturanpassning till rådande marknadsläge och innebär att totalt
23 medarbetare varslas om uppsägning från och med maj 2020.

Sågbranschen och trävaruindustrin upplever en vikande marknad sedan cirka ett år tillbaka.
Ansatsen att minska produktionen i Malå är ett resultat av detta.