SEB Green Bond Fund minskade 0,5 procent i december - FED och ECB fortsatt hökaktiga

Tuesday, January 24, 2023 3:54 PM
Fonden SEB Green Bond Fund minskade 0,5 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,7 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 8,8 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 8,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltaren Marianne Gut, Martin Lundvall och Mattias Ekström.

Inledningsvis skriver förvaltarna att månaden präglades av fokus på centralbankernas agerande. Både FED och ECB höjde styrräntan med förväntade 50 punkter och signalerade fler höjningar framåt.

Långräntorna steg kraftigt under månaden, främst drivet av ECB:s räntebesked. De tyska räntorna steg mer än deras amerikanska motsvarigheter.

Företagsobligationer presterade överlag bra under månaden.

Gröna obligationer utgjorde vid månadsskiftet 96 procent av fondens totala tillgångar. 45 procent av fondens innehav hade fokus på förnybar energi.

Den genomsnittliga kreditratingen i fonden var A- vilket kan jämföras med jämförelseindex vars genomsnittliga kreditrating uppgick till A. Durationen i portföljen var 2,43 år.

Fondens geografiska allokering var störst mot Sverige, Nederländerna och USA med exponeringar om 34, 12 respektive 9 procent.

SEB Green Bond Fund, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,5
Index MM, förändring i procent-0,7
Fond helår, förändring i procent-8,8
Index helår, förändring i procent-8,7

Relaterade Artiklar

Dela