Lancelot Avalon steg 1,3 procent i december och 37,7 procent 2019 - sålt Hembla

Wednesday, January 8, 2020 10:52 AM
Fonden Lancelot Avalon steg 1,3 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,5 procent. Under 2019 avkastade fonden 37,7 procent vilket är bättre än index som ökade 35,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Aktieexponeringen var vid årsskiftet 92 procent, där Mips och Academedia var de största positiva bidragsgivarna samtidigt som Qliro och Bonesupport hade störst negativ påverkan på avkastningen.

Fonden sålde sitt innehav i Hembla efter att bolaget fått ett bud på sig av Vonovia. Förvaltaren Erik Bertilsson motiverar det sålda innehavet.

"Aktien har under de senaste åren varit ett av fondens större innehav och har sen den första investeringen 2014 gett en genomsnittlig årsavkastning på investerat kapital på 47 procent".

Förvaltaren motiverar köpet av Academedia som man gjorde i början av 2019.

"... den politiska risken [har] minskat avsevärt efter riksdagsvalet 2018. Aktiekursen har stigit sedan fondens investering (dock sämre än index), men vi anser att ett växande, konjunkturokänsligt bolag med starka kassaflöden bör värderas betydligt högre än 11 gånger vinsten. Bolaget har en bra ledning och huvudägare i Mellby Gård, som under året gjort mycket för öka transparensen i bolagets segmentsredovisning. Academedia ger nu även en utdelning (direktavkastning på knappt 3 procent), vilket bör öka förtroendet hos investerare och stödja en omvärdering."

Qliro backade 21 procent under månaden efter att koncernbolaget Nellys resultat för det fjärde kvartalet väntas bli negativt. Bertilsson motiverar dock innehavet.

"Det kommande halvåret blir mycket viktigt då finansdelen Qliro kommer att börsnoteras, vilket vi tror tydligare kommer att visa dess värde. Vi tror också att CDON kan prestera ett bra Q4-resultat, vilket skulle visa att det nu är ett lönsamt bolag med en affärsmodell som är relativt unik i Norden."