Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk till 175 stycken under senaste rapportveckan (203)

Friday, March 13, 2020 7:20 PM
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk under senaste rapportveckan. Det visar veckosiffror från Houstonbaserade oljeservicebolaget Baker Hughes.

Det totala antalet olja- och gasriggar uppgick till 175 stycken, vilket kan jämföras med föregående vecka då antalet var 203 stycken.

Oljeriggarna var 115 stycken, att jämföra med veckan innan då antalet var 134. Antalet gasriggar uppgick till 60 stycken (69).

Kanadav11v10
Totalt antal riggar175203
Antal oljeriggar115134
Antal gasriggar6069