Styrelseledamot i Semcon säljer hela innehavet

Monday, November 25, 2019 9:47 AM
Mats Sällberg har den 22 november sålt 8 000 aktier i Semcon där han sitter i styrelsen som arbetstagarrepresentant. Aktierna såldes till kursen 66 kronor per aktie, till ett totalt pris av 528 000 kronor. Affären gjordes på Omx Nordic Exchange Stockholm.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Enligt bolagets hemsida hade Mats Sällberg ett innehav på just 8 000 aktier.