Invisio får ny USA-order värd 36 miljoner kronor

Monday, March 16, 2020 7:39 AM
Invisio Communications har fått ytterligare en order på utrustning från Security Force Assistance Brigades, SFAB, som är en specialistenhet inom den amerikanska armén. Ordern är värd cirka 36 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Leveranserna förväntas ske under andra kvartalet i år.