Zwipe ökade förlusten under 2019

Wednesday, February 26, 2020 7:42 AM
Norska biometribolaget Zwipe hade en låg omsättning under 2019 samtidigt som förlusten ökade. Zwipe är i en fas på väg mot kommersialisering av sina lösningar för biometriska betallösningar.

Omsättningen sjönk 34,8 procent till 1,5 miljoner norska kronor (2,3).

Ebitda-resultat blev -92,0 miljoner norska kronor (-60,3).

Rörelseresultatet blev -95,3 miljoner norska kronor (-68,3).

Resultatet före skatt var -94,9 miljoner norska kronor (-72,0).

Resultatet efter skatt blev -95,2 miljoner norska kronor (-72,7).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -85,0 miljoner norska kronor (-56,7).

Zwipe, MNOK20192018Förändring
Nettoomsättning1,52,3-34,8%
EBITDA-92,0-60,3
Rörelseresultat-95,3-68,3
Resultat före skatt-94,9-72,0
Nettoresultat-95,2-72,7
Kassaflöde från löpande verksamhet-85,0-56,7