Konsumentförtroendet i Argentina minskade i november

Thursday, November 25, 2021 3:01 PM
Konsumentförtroendet i Argentina minskade i november.

Konsumentförtroendet sjönk till 39,69 i november.

Föregående månads utfall var 40,21.

Argentinanovember, 2021oktober, 2021
Konsumentförtroende39,6940,21