New Equity Ventures dotterbolag vinner tvist även i hovrätten

Wednesday, March 4, 2020 11:12 AM
Investeringsbolaget New Equity Venture meddelar att dotterbolaget W&IT Solutions Group får rätt även i hovrätten i tvisten mot säljarna i Precisionsstål i Stockholm. Hovrätten i Stockholm har idag fastställt tingsrättens tidigare dom.

Tvisten rörde beräkningen av eget kapital i tillträdesbokslut och omfattade ett belopp om nära 1,2 miljoner kronor plus ränta. W&IT ersätts även för sina rättegångskostnader om totalt 363 253 kronor plus ränta.

Om den förlorande parten vill överklaga måste det ske senast den 1 april.