Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 282 stycken under senaste rapportveckan (269)

Friday, October 16, 2020 5:15 PM
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar veckosiffror från Houstonbaserade oljeservicebolaget Baker Hughes.

Det totala antalet olja- och gasriggar uppgick till 282 stycken, vilket kan jämföras med föregående vecka då antalet var 269 stycken.

Oljeriggarna var 205 stycken, att jämföra med veckan innan då antalet var 193. Antalet gasriggar uppgick till 74 stycken (73).

USAv42v41
Totalt antal riggar282269
Antal oljeriggar205193
Antal gasriggar7473