Transiro beslutar att genomföra förvärvet av Wifog Sverige

Thursday, December 5, 2019 8:43 AM
Teknikbolaget Transiro har beslutat att genomföra förvärvet av Wifog Sverige. Säljare är Wifog Holding som kommer byta namn till Vertical Ventures. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet innefattar Wifogs egenutvecklade lojalitetsplattform, mobiloperatören samt tillhörande marknadsföringspott och varumärket Wifog. Tillträde och betalning av Wifog Sverige sker via revers daterad den 5 december.

Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma för att genomföra de nödvändiga förändringarna av Transiros bolagsordning, samt ge mandat för att genomföra en riktad emission till Wifog Holding, under namnändring till Vertical Ventures.

Transiro och Wifog Holding har kommit överens om att ovanstående revers ska regleras genom en riktad emission om 100 miljoner aktier i Transiro till kursen 12 öre per aktie, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma.

Wifog Sverige kommer vara en del av Transiro-koncernen den 1 januari 2020.