Invisio ökar omsättning men minskar rörelseresultat under andra kvartalet

Thursday, July 22, 2021 6:35 AM
Teknikbolaget Invisio ökade omsättningen under andra kvartalet jämfört med föregående år. Samtidigt sjönk rörelseresultatet och påverkades framför allt av avskrivningar som en effekt av förvärvet av Racal Acoustics och att flera nyutvecklade produkter nyligen har lanserats.

"Vi kan konstatera att våra marknader, i takt med vaccinutrullningen, sakta men säkert börjar återgå till det normala.Allt fler kunder kan ta emot besök och genomföra tester av vår utrustning. Utvecklingen är starkast i USA och ses nu även på flera marknader i Europa, vilket underlättar marknadsförings- och säljarbetet", säger vd Lars Højgård Hansen i rapporten.

Orderingången landade på 167,3 miljoner kronor (107,3), en ökning med 55,9 procent mot föregående år. Orderboken är på 191,7 miljoner kronor (99,9).

"Vi konstaterar att trenden mot fler men mindre order fortsätter, vilket i förlängningen ger intäktssidan en ökad stabilitet samt ett något minskat beroende av de riktigt stora beställningarna."

Omsättningen steg 24,8 procent till 154,3 miljoner kronor (123,6).

Ebitda-resultat blev 25,6 miljoner kronor (26,8), med en ebitda-marginal på 16,6 procent (21,7).

Rörelseresultatet blev 14,2 miljoner kronor (24,4), med en rörelsemarginal på 9,2 procent (19,7).

Resultatet före skatt var 13,0 miljoner kronor (24,0).

Resultatet efter skatt blev 9,4 miljoner kronor (18,1), en minskning med 48,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,21 kronor (0,41), vilket innebär en minskning med 48,8 procent mot föregående år.

"Alltmer attraktiva marknadsförhållanden tillsammans med ett breddat och förstärkt erbjudande innebär att INVISIO har goda förutsättningar för en fortsatt framgångsrik utveckling", avslutar Lars Højgård Hansen sitt vd-ord.

Invisio, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Orderingång167,3107,355,9%
Nettoomsättning154,3123,624,8%
EBITDA25,626,8-4,5%
EBITDA-marginal16,6%21,7%
Rörelseresultat14,224,4-41,8%
Rörelsemarginal9,2%19,7%
Resultat före skatt13,024,0-45,8%
Nettoresultat9,418,1-48,1%
Resultat per aktie, kronor0,210,41-48,8%