Astra Zeneca når inte målet i fas III-studien DANUBE för urinblåsescancer

Friday, March 6, 2020 7:24 AM
Läkemedelsjätten Astra Zeneca når inte målet rörande fas III-studien DANUBE för urinblåsecancer. Det uppger företaget i ett pressmeddelande.

Studien rörde Imfinzi (durvalumab) och Imfinzi plus tremelimumab för metastatisk urinblåsecancer. Överlevnad ökade inte.

Imfinzi är godkänt för patienter med lokalt avancerad eller metastaserande urinblåsecancer som tidigare behandlats med platinahaltig kemoterapi i 15 länder, inklusive USA.