Nedgångar i Block och Coinbase - Robeco New World Financial minskade 3,6 procent i april

Friday, May 13, 2022 2:44 PM
Fonden Robeco New World Financial E EUR minskade 3,6 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrick Lemmens, Michiel van Voorst och Koos Burema.

Förvaltarna uppger att fonden under april underpresterade mot sitt jämförelseindex. De största positiva bidragen till avkastningen kom från innehaven i Bank Rakyat, Standard Chartered, Discover Financial, BAWAG, Bank Negara och FleetCor. På den negativa sidan fanns däremot Coinbase, Upstart, NU Holdings, Block och Paypal.

Trenden Emerging Finance bidrog starkast till fondens relativavkastning under månaden, följt av Aging Finance. Däremot erhölls negativ relativavkastning från Digital Finance. Förvaltarna skriver att den absoluta majoriteten av portföljens negativa bidrag till avkastningen kom från icke-finansiella investeringar inom fintech, som Coinbase och Block.

Angående fondens aktivitet under månaden uppger Lemmens, van Voorst och Burema att man inom Emerging Finance minskade sina positioner i BNP Paribas, Barclays och Grupo Financiero Banorte. Inom Aging Finance gjordes en ny investering i MAN Group, medan man också ökade i Jackson Financial, LSE Group och Charles Schwab. Inom Digital Finance minskades fondens positioner i Equifax och Nexi. Man sålde dessutom de återstående delarna av innehavet i Transunion, som ersattes av FactSet.

Vid månadsskiftet hade fonden störst exponering mot Digital Finance med 36,4 procent av portföljen, följt av Aging Finance med 32,9 procent och Emerging Finance med 30,7 procent.

Störst övervikt bland enskilda innehav hade fonden vid tidpunkten mot Standard Chartered, Bank Rakyat Indonesia och Discover Financial Services.

Robeco New World Financial E EUR, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,6
Index MM, förändring i procent-3,3
Fond i år, förändring i procent-8,9
Index i år, förändring i procent-1,6