Compare-IT tappar intäkter och ökar förlusten i tredje kvartalet

Monday, March 16, 2020 12:11 PM
Teknikbolaget Compare-IT redovisar lägre intäkter och ökad förlust i tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret, november 2019 till januari 2020, jämfört med samma period året innan.

Nettooomsättningen sjönk 43,8 procent till 0,9 miljoner kronor (1,6).

Ebitda-resultat blev -1,6 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -2,0 miljoner kronor (-1,1). Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,12).

Likvida medel var på 5,7 miljoner kronor (2,9) per den 31 januari.

Försäljningen under perioden utgörs av styrsystem till avtalskunder som erbjuder Compare-IT:s styrsystem som standard samt anpassade lösningar till styckehus.

Perioden har också präglats av ett antal förskjutna leveranser av system, som senarelagts p g a förseningar i byggprocessen. Med Compare-IT:s fokus på smarta hem har produktserien för kommersiella installationer, Commercial Line, påbörjat en utfasning vilket märkbart påverkat försäljningen. Compare-IT kommer inom en snar framtid att lägga ut hela produktionen på en underleverantör, vilket förväntas förbättra bruttomarginalen. Hittills har slutmontage och test skett på plats hos Compare-IT.

Återstående äldre system i utbytesprogrammet, som introducerades under föregående kvartal, har bytts ut enligt plan. Utbytessystemet har innefattat de tidigt levererade styrsystemen, som nu uppgraderats och anpassats för framtidens ljuskällor samt framtida digitala tjänster och mjukvaruuppdateringar på distans. Utbytesprogrammet har även under detta kvartal lett till ökade kostnader av engångskaraktär. Resultatet belastas även av en del lagerkassation av äldre versioner av systemet. Lagret är nu fullt kurant. Dessa kostnader kvarstår således inte framöver.

Resultatet försämrades som en konsekvens av den lägre faktureringen och högre kostnader.

Compare-IT, MkrQ3-2019/2020Q3-2018/2019Förändring
Nettoomsättning0,91,6-43,8%
EBITDA-1,6-0,7
Nettoresultat-2,0-1,1
Resultat per aktie, kronor-0,11-0,12