Frankrikes företagsförtroende försämrades som väntat i juli

Thursday, July 22, 2021 6:46 AM
Frankrikes företagsförtroende försämrades som väntat i juli.

Företagsförtroendet sjönk i juli till 113. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 113.

Föregående månads utfall reviderades till 114 från preliminärt 113.

Frankrikejuli, 2021KonsensusFörändring mot konsensusjuni, 2021Reviderad
Företagsförtroende1131130,0%113114
Konsensusdata från Bloomberg