Urbangreen minskar omsättning och gör förlust under fjärde kvartalet

Wednesday, March 4, 2020 4:46 PM
Urbangreen redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en nettoförlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 22,4 procent till 9,13 miljoner kronor (11,76).

Ebitda-resultat blev -2,58 miljoner kronor (2,16).

Resultatet före skatt var -2,87 miljoner kronor (1,58).

Resultatet efter skatt blev -1,39 miljoner kronor (1,59).

Perioden uppges påverkas negativt av nya redovisningsprinciper avseende periodiseringar av serviceintäkter om 0,8 miljoner kronor, nedskrivning av kundfordringar på 0,5 miljoner samt lagernedskrivning.

Av bokföringstekniska skäl infaller tidigare kommunicerad nedskrivning av lagret med 895 tusen under oktober månad (nedskrivning med 2 299 tusen skedde under tredje kvartalet).

Vd Therese Lundstedt tror på 2020.

"Vi känner oss redo för 2020 – ett år då vi siktar på att kunna dra nytta av tidigare väl utfört
arbete, fina kundrelationer och ny kompetens inom bolaget. Med en avsevärt större
produktionsanläggning och en utökad säljkår samt projektstab siktar vi på fortsatt tillväxt."

Urbangreen, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning9,1311,76-22,4%
EBITDA-2,582,16
EBITDA-marginal18,4%
Resultat före skatt-2,871,58
Nettoresultat-1,391,59