Monivents nyintroduktion på Spotlight blev övertecknad

Tuesday, February 25, 2020 7:53 AM
Monivent avslutade den 20 februari teckningstiden i bolagets nyemission av units inför notering på Spotlight Stock Market. Nyemissionen tecknades till 35,7 miljoner kronor inklusive teckningsåtaganden, vilket motsvarar en teckningsgrad på 181 procent. Bolaget får 1 546 nya aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Vi är mycket glada och tacksamma för det stora intresset i vår emission inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market. Jag vill tacka alla som har valt att investera i Monivent och varmt välkomna våra nya aktieägare till bolaget. Kapitaltillskottet möjliggör för Monivents kommande expansion av verksamheten, kommenterar vd Karin Dahllöf.

I samband med noteringsemissionen kommer den bryggfinansiering om 6,3 miljoner kronor som bolaget tog upp under sommaren 2019 samt tillkommande kompensation till brygglånegivarna om 1,3 miljoner kronor, att kvittas mot units. Monivent tillförs därmed 12,1 miljoner kronor före övriga emissionskostnader, som beräknas uppgå till 1,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 9 procent av den initiala emissionsvolymen.

Monivent emitterar 2,72 miljoner nya aktier och 0,91 miljoner teckningsoptioner TO 1. Bolaget har därefter 5,35 miljoner aktier utestående. Första handelsdag för aktien och teckningsoptionen på Spotlight Stock Market är planerad till den 17 mars.