Arion Bank tar miljardsmäll i fjärde kvartalet

Friday, January 24, 2020 7:16 AM
Isländska Arion Banki tar en smäll på 8 miljarder isländska kronor i det fjärde kvartalet kopplat till verksamheter som skall avyttras och inte drivas vidare.

Nettoresultatet blir 1 miljard isländska kronor för helåret.

Förlusterna är kopplade till Valitor, som är ett dotterbolag till Arion Bank och där det bland annat sker en omstrukturering och större nedskrivning. Den andra miljardsmällen är Stakksberg, ett bolag som äger en fabrik som kommer att säljas. Nedskrivningen inom det området är 2,3 miljarder isländska kronor.