Chordate Medical redovisar små förändringar av resultatet i det fjärde kvartalet

Friday, February 28, 2020 8:29 AM
Medicinteknikbolaget Chordate Medical redovisar som planerat ingen väsentlig omsättning och små förändringar av resultatet i det fjärde kvartalet.

Omsättningen steg till 0,3 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -6 miljoner kronor (-6,9). Resultatet före och efter skatt var -6,1 miljoner kronor (-6,9). Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor (-0,46).

Migrän är huvudspåret för bolaget framöver.

"När vi summerar 2019 så är det fyra händelser som jag särskilt vill lyfta fram. Det första och absolut viktigaste för oss är interimanalysen av den pågående internationella multicenterstudien för förebyggande behandling av kronisk migrän, som vi kommunicerade i maj. Analysen rekommenderade att vi skulle fortsätta studien utan att behöva ändra antalet patienter. Vi tolkar det som en tydlig signal om att studien är korrekt designad och att den sannolikt kan nå önskat resultat", skriver vd Anders Weilandt i rapporten.

Chordate Medical skriver att bolagets prognos nu är att den sista patienten går ur studien under det andra kvartalet i år. Studiedata kommer sedan analyseras och en vetenskaplig artikel produceras.

"När den artikeln sedan får godkännande att publiceras från en vetenskaplig tidskrift så kan vi offentliggöra studieresultaten. Det statistiska utfallet från studien behövs för att vi också ska kunna få användningsområdet migrän CE-märkt", skriver Weilandt.

Den andra saken som han lyfter fram är att bolagets italienska distributör VEDISE successivt under året har etablerat kommersiell försäljning av behandlingen för nästäppa, eller rinit. Den tredje faktorn är att bolaget tecknat ett distributionsavtal med PO-MEDICA i Borås. Genom avtalet så får bolaget en partner med kapacitet att introducera migränbehandlingen i hela Norden, i stället för att ha tre distributörer och egna resurser avsatta för Sverige. Den sista faktorn som han tar upp är att Chordate Medical har fått ett grundläggande patent godkänt i EU.


Under "Framtiden" skriver Chordate Medical följande.

"Chordate kan redan erbjuda en effektiv behandling för kronisk nästäppa och snart hoppas vi även kunna erbjuda marknaden en effektiv behandling av migrän, med första fokus på kronisk migrän. Vi fortsätter att bygga upp försäljning av vår rinitbehandling på de marknader där vi har distribution där Italien redan har nått en nivå som kan betraktas som en etablerad framgång. Vi ser även en mycket stor potential för vår migränbehandling, som ett unikt långtidsverkande alternativ utan läkemedel. Där tar vi nu de första stegen mot att säkerställa en framtida kommersiell framgång genom uppstartad marknadsbearbetning och CE-märkningsprocess."


Chordate Medical, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning0,30,250,0%
Rörelseresultat-6-6,9
Resultat före skatt-6,1-6,9
Nettoresultat-6,1-6,9
Resultat per aktie, kronor-0,17-0,46
Kassaflöde från löpande verksamhet-4,9