Trianon ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet - höjer utdelningen

Friday, February 28, 2020 7:14 AM
Fastighetsbolaget Trianon redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet och bolaget ökar utdelningen till 1,45 kronor (1,15) per aktie.

Trianons hyresintäkter uppgick till 121,1 miljoner kronor under fjärde kvartalet (92,8), en ökning med 30,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 75,3 miljoner kronor (54,4), en ökning med 38,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 45,3 miljoner kronor (29,5), en ökning med 53,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 167,4 miljoner kronor (87,4).

Resultatet efter skatt blev 123,7 miljoner kronor (68,7), en ökning med 80,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,77 kronor (1,89), vilket innebär en ökning med 99,5 procent mot föregående år.

Trianon föreslår 1,45 kronor per aktie i utdelning (1,15).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 92,8 kronor (69,80).

Vd Olof Andersson anser att bolaget har en stabil ekonomisk ställning.

"Sammantaget har Trianon idag en stark finansiell ställning med en förvärvs- och investeringskapacitet på cirka 1 miljarder kronor utan att överskrida vårt finansiella mål om en belåningsgrad på 60 procent."

Trianon, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Hyresintäkter121,192,830,5%
Driftöverskott75,354,438,4%
Förvaltningsresultat45,329,553,6%
Resultat före skatt167,487,491,5%
Nettoresultat123,768,780,1%
Resultat per aktie, kronor3,771,8999,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor92,869,8033,0%
Utdelning per aktie, kronor1,451,1526,1%