Astra Zeneca återhämtar initial nedgång på att FDA-kommitté ska sammanträda för roxadustat - BN

Tuesday, March 2, 2021 12:50 PM
Astra Zeneca har börjat återhämta sig från den initiala nedgången på tisdagen. Det med anledning av att USA:s läkemedelsmyndighet sagt att en rådgivande kommitté ska hålla möte för att granska läkemedelsansökan (NDA) för roxadustat, rapporterar Bloomberg News.

Roxadustat är under regulatorisk granskning för behandling av anemi vid kronisk njursvikt.

Handelsbanken har sagt i en kommentar att mötet väntas bli av före sommaren och att FDA följer upp med att agera en månad senare. Potentiellt kan ett godkännande komma redan i början av tredje kvartalet, enligt banken som har köp på Astra Zeneca.

Basscenariot är fortsatt att roxadustat får en varning på bipacksedeln.