ABB erbjuder attraktiv avkastningsprofil, utnyttja nedgången till köp - Swedbanks Trading Case

Wednesday, February 26, 2020 12:25 PM
ABB erbjuder en attraktiv risk/avkastningskvot sett till den strukturella omvandling företaget genomgår och det stöd aktien väntas få från årets kapitalöverföring. Det framgår av ett affärsförslag från Swedbank Trading.

Banken pekar på att sedan den långsiktiga tekniska köpsignalen utlöstes i oktober 2019 har högre bottnar och toppar varit noterade. Aktien har varit tydligt efterfrågestyrd.

”Rapporten för det fjärde kvartalet den 5 februari mottogs vidare väl och aktien steg på rapportdagen över 4 procent och noterade ny rekordnotering. Sedan dess har dock aktien i samband med den senaste veckans kraftiga börssättning fallit med över 10 procent och handlas nu vid nivåer som senast noterades i december. Inga indikationer har ännu erhållits i prisgrafen om att köpintresset återkommit i aktien, varför risk finns att rådande nedåtrekyl kan fortgå ytterligare i tid och pris om den allmänna riskaversionen fortlöper”, står det i analysen.

Dock bedöms det finnas ett starkt stöd för aktien framöver varför banken ser på nedgången som ett köptillfälle.

”Tekniskt område där ökat köpintresse kan infinna sig återfinns nu vid 206-213 kronor, vilket därefter följs av 197-200 kronor. Inom ramen för detta Trading Case sätts en stop loss vid 196 kronor”, står det vidare i analysen.