Carnegie Global ökade 2,8 procent i januari - flera positiva rapporter från portföljinnehaven

Monday, February 17, 2020 8:26 AM
Fonden Carnegie Global steg 2,8 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin.

Flera av fondens innehav rapporterade för det fjärde kvartalet i januari.

KKR utvecklades starkt där det förvaltade kapitalet ökade med åtta procent och substansvärdet per aktie var upp 24 procent. Aktien steg med hela 50 procent under 2019.

"Qualitas hade också ett bra år. Bilförsäkringsmarknaden i Mexiko växte och med den Qualitas. De förbättrade dessutom lönsamheten i försäkringsbenet vilket ledde till en rejäl vinstökning. Resultaten speglades i aktiekursen; Qualitas var upp 95 procent under 2019", skriver förvaltaren.

Franklin Covey ökade intäkterna med 22 procent och bolaget uppskattar att de kommer generera mellan 25-30 miljoner dollar i kassaflöde under 2020.

Även HCA Healthcare kom med en bra rapport.

Bland besvikelserna återfinns ADS som minskade vinsten per aktie med 35 procent.

Fondens tre största innehav var per utgången av månaden Alphabet, KKR och Mty Food Group med portföljvikterna 10, 8,5 respektive 7,5 procent.