Absolicon presenterar bokslutskommunikén redan idag

Tuesday, February 18, 2020 8:38 AM
Solenergibolaget Absolicon tidigarelägger bokslutskommunikén till idag den 18 februari, enligt ett pressmeddelande. Tidigare kommunicerat datum var den 25 februari.

"Bokslutskommunikén är klar tidigare än beräknat och ingår som en del i Absolicons prospekt för den företrädesemission som löper 19 februari till 12 mars 2020", uppger bolaget.