Touchtech genomför nyemission på 8,3 miljoner kronor

Thursday, December 12, 2019 12:38 PM
Mjukvarubolaget Touchtech har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 8,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Touchtech har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om hela emissionsbeloppet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaltillskottet ska användas till fortsatt kommersialisering med fokus på försäljning, marknadsföring, produktutveckling och förstärka organisationen inför den stundande digitaliseringen av retail.

"Detaljhandeln genomgår en global digital transformation som är drivet av e-handelns framfört och nya konsumentbeteenden. Vilket skapar mycket osäkerhet och beslutsångest för retail-aktörerna på hur framtidens vinnande koncept kommer att se ut. Touchtech representerar en ny väg som förenar den digitala och fysiska handeln med ett bevisat resultat som ökar omsättning och lönsamhet samt kundupplevelsen. Med en stor global kund som Bestseller, diversifierad kundportfölj och ett team med många års erfarenhet av att utveckla skalbara lösningar kommer vi med kapitalet vara väl positionerade när handlarna bestämmer sig för att digitalisera sina fysiska butiker och showrooms. Det är dessutom väldigt glädjande att välkomna Petter, Mathias och Magnus som större investerare i emissionen. Deras bakgrund och breda nätverk inom retail är extra välkommet inför vår fortsatta tillväxtresa", kommenterar vd Deniz Chaban.

Nyemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser om 3,2 miljoner kronor och emissionsgarantier om 5,1 miljoner kronor från Petter Wingstrand, Magnus Nyman och Mathias Strömberg samt med närstående bolag. För emissionsgarantierna utgår en ersättning på 3 procent, motsvarande 0,15 miljoner kronor. Utöver det beräknas emissionskostnaderna uppgå till 0,6 miljoner kronor.

Villkoren i nyemissionen är 1:10, innebärande att tio befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 11,50 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 13 januari och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 14 januari. Teckningstiden löper från 17 januari till 31 januari och handel med teckningsrätter sker den 17 januari till 29 januari.

Finansiell rådgivare avseende nyemissionen är Inwest Corporate Finance. Bolaget har anlitat Aktieinvest FK som emissionsinstitut.