Africa Oil upprepar oljeprissäkringar för 2020 och 2021

Monday, March 16, 2020 8:07 AM
Africa Oil upprepar oljeprissäkringarna från Prime Oil & Gas som kommer att betydligt lindra påverkan från oljeprisraset. Det framgår av ett pressmeddelande.

Primes hedgingprogram har sett 95 procent av 2020 års produktion säkrad till ett snittpris på 66 dollar per fat, och 28 procent av produktionen 2021 för ett snittpris på 60 dollar per fat.

Brentoljan handlas senast till 32,10 dollar per fat.

Africa Oil äger 50 procent i Prime Oil & Gas.

Africa Oil upprepar också oljeproduktionen från tillgångarna utanför Nigerias kust till i snitt 30 000 - 33 0000 fat av oljeekvivalenter per dag 2020. Africa Oils kassaflöde för egen del från detta baseras till 630-680 miljoner dollar.