Optimobiles omsättning som planerat blygsam under fjärde kvartalet

Thursday, February 20, 2020 7:20 AM
Telekombolaget Optimobile redovisar som planerat en blygsam omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Förlusten var i samma härad som föregående år.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,3).

Resultatet före skatt var -0,9 miljoner kronor (-0,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,09).

Optimobile föreslår ingen utdelning.

Likvida medel uppgick till 0,7 miljoner kronor (0,3).

Bolaget meddelar att arbetet med rekrytering av en permanent vd pågår tillsammans med rekryteringsfirman Boyden och att detta beräknas vara klart inom kort.


Optimobile, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning0,30,3
Resultat före skatt-0,9-0,9
Resultat per aktie, kronor-0,05-0,09
Likvida medel0,70,3
Utdelning per aktie, kronor00