CTT Systems minskar omsättning som förväntat under andra kvartalet

Thursday, July 22, 2021 6:12 AM
Flygteknikbolaget CTT Systems redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten inklusive positiv jämförelsestörande post ökade.

Omsättningen sjönk 25,6 procent till 37,5 miljoner kronor (50,4). Bolagets egen prognos som lämnades i samband med förra rapportsläppet var 35-40 miljoner.

Rörelseresultatet blev 6,6 miljoner kronor (5,9), med en rörelsemarginal på 17,6 procent (11,7).
Jämförelsestörande post ingår med plus 4,8 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 7,7 miljoner kronor (7,6).

Resultatet efter skatt blev 6,1 miljoner kronor (6,0), en ökning med 1,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,49 kronor (0,48), vilket innebär en ökning med 2,1 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 7,2 miljoner kronor (-9,8).

Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2021 bedöms bli mellan 35 och 40 miljoner kronor (38,3). För helåret spås en nettoomsättning på 140-160 miljoner kronor (200,8).

"Vi fortsätter att se en gradvis ökning av efterfrågan i vissa delar av vår verksamhet. Följaktligen ökade orderingången för fjärde kvartalet i följd och orderboken är den högsta sedan andra kvartalet ifjol", säger vd Torbjörn Johansson i rapporten.

CTT Systems, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning37,550,4-25,6%
Rörelseresultat6,65,911,9%
Rörelsemarginal17,6%11,7%
Resultat före skatt7,77,61,3%
Nettoresultat6,16,01,7%
Resultat per aktie, kronor0,490,482,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet7,2-9,8