Logistris styrelse föreslås till omval

Tuesday, March 3, 2020 8:36 AM
Aktieägarna i fastighetsbolaget Logistri kallas till årsstämma torsdagen den 2 april i Stockholm.
Styrelsen föreslår en utdelning på 9 kronor per aktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 2,25 kronor per aktie.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Lennart Öman, Patrik von Hacht, Peter Hogren, Mattias Ståhlgren och Henrik Viktorsson.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier.