Origo Quest 1 ökade 2,1 procent i december - blankar Husqvarna, ISS och Collector

Tuesday, January 7, 2020 2:00 PM
Fonden Origo Quest 1 steg 2,1 procent i december. Under 2019 avkastade fonden 12,5 procent. Hedgefondindexet NHXE steg 1,1 procent under månaden och 6,1 procent under 2019. Det framgår av en månadsrapport.

Centralt för decembers goda utveckling var framstegen inom handelskriget mellan USA och Kina där man kom fram till ett första steg i en process mot en deal. Dessutom kom glädjande makrosiffror från bland annat Tyskland, som bidrog till att dra upp marknaden. Dessutom har amerikansk räntepolitik gett ytterligare skjuts uppåt. Världsindex steg cirka 3 procent i december och Stockholmsbörsen steg 4,6 procent.

När förvaltarna, Stefan Roos och Carl Rydin, lyfter årets höjdpunkter nämns bolag som Lindab med sin operationella förbättring, Catellas höga projektaktivitet samt Addtech och Invisio.

Fondens större blankningar återfinns i bolag som Husqvarna, ISS och Collector med argumentet att de står inför strukturella utmaningar.

Munters är ett innehav som lyfts, där det tros kunna bidra till en positiv exponering mot hållbarhet, innovation och ny teknologi i fonden.

Förvaltarna ser positivt på framtiden, men understryker att trenden kan vända.

"Det är idag svårt att se starka alternativ till aktier, men vi får inte glömma att detta snabbt kan ändras och att senaste årens uppgång innehåller en hel del spekulativa inslag. Vår bedömning är att din fond är välpositionerad både utifrån ett investerings- och riskperspektiv, och vår förhoppning är att fortsätta leverera på fondens avkastningsmål oavsett marknadstrend."