Genmab ökade rörelseresultatet mer än väntat helåret 2019

Wednesday, February 19, 2020 4:17 PM
Genmab redovisar en omsättning som var högre än väntat under helåret 2019. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Nettoomsättningen steg 77,4 procent till 5 366 miljoner danska kronor (3 025). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 056 miljoner danska kronor.

Rörelseresultatet blev 2 638 miljoner danska kronor (1 380), väntat rörelseresultat var 2 395 miljoner danska kronor. Rörelsemarginalen var 49,2 procent (45,6).

Resultatet efter skatt blev 2 166 miljoner danska kronor (1 472), analytikerkonsensus var 2 131 miljoner danska kronor.

Genmab förväntar sig för 2020 intäkter på mellan 4 750 till 5 150 miljoner danska kronor, vilket är lägre än utfallet för 2019 som landade på 5 366 miljoner danska kronor.

Driftskostnaderna väntas 2020 att hamna i intervallet 3 850 till 3 950 miljoner danska kronor, vilket är betydligt högre än utfallet för 2019 som stannade på 2 728 miljoner danska kronor.

Genmab spår därmed ett rörelseresultat för 2020 på mellan 850 till 1 250 miljoner danska kronor, jämfört med utfallet för 2019 på 2 638 miljoner danska kronor.

.

Genmab, Mdkk2 019KonsensusFörändring mot konsensus2 018Förändring
Nettoomsättning5 3665 0566,1%3 02577,4%
Rörelseresultat2 6382 39510,1%1 38091,2%
Rörelsemarginal49,2%47,4%45,6%
Resultat före skatt1 612
Nettoresultat2 1662 1311,6%1 47247,1%
Konsensusdata från Factset