EMUs konsumentpriser ökade som väntat i årstakt under februari

Tuesday, March 3, 2020 10:00 AM
EMUs konsumentpriser ökade som väntat i årstakt under februari.

På årsbasis steg konsumentpriserna 1,2 procent (+1,4), att jämföra med analytikerkonsensus som väntade en ökning på 1,2 procent.

EMU, %februari, 2020Konsensusjanuari, 2020
KPI, YY1,21,21,4
Konsensusdata från Bloomberg