AAC Clyde Space: Stark orderingång och nya mål - Penser

Friday, February 21, 2020 10:11 AM
"AAC Clyde Space rapporterade en nettoomsättning på 20,6 mkr samt EBITDA om -5,2 mkr i Q4’19. Orderboken vid utgången av januari 2020 uppgick till 187 mkr, motsvarande 281 % av nettoomsättningen 2019. AAC Clyde Space kommunicerade även explicita mål i samband med Q4’19-rapporten, vilket innebär att nå positiv EBITDA samt positivt operativt kassaflöde 2021, vilket vi även räknar med i våra prognoser.

Vi ser det som möjligt att aktien kan värderas till 7 kr på ett års sikt. Förutsättningen för det är att den starka orderingång som AAC Clyde Space nu rapporterar materialiseras i termer av försäljning under 2020, i linje med våra prognoser, och att bolaget i spåren av det blir allt mer sannolikt att uppnå positivt kassaflöde under 2021."

Länk till uppdragsanalys nedan.