Swedavia rapporterar minskning i trafiken med 6 procent under februari, ser ökad coronaeffekt i mars

Tuesday, March 10, 2020 2:32 PM
Statliga flygplatsoperatören Swedavia meddelar att antalet resenärer vid bolagets tio flygplatser i Sverige sjönk med 6 procent under februari och uppgick till 2 631 000 resenärer. Siffran påverkades positivt av den extra skottdagen i månaden.

Följderna av coronavirus-utbrottet hade en begränsad effekt, men förväntas påverka resenärsutvecklingen i väsentligt större omfattning i mars.

"Händelseutvecklingen kring Coronavirus-utbrottet påverkade negativt framförallt i slutet av månaden och särskilt flygtrafiken till och från Kina. Även flygfrakten minskade påtagligt. Sett till februari månad som helhet var dock effekterna begränsade. Resenärsutvecklingen hittills i mars tyder på en väsentligt större påverkan under innevarande månad. Samtidigt är det rådande marknadsläget mycket osäkert", skriver Swedavia i ett pressmeddelande.

Antalet utrikesresenärer vid Swedavias flygplatser uppgick sammanlagt till 1 747 000 under februari månad, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år. Inrikesresandet uppgick till 885 000 resenärer, en minskning med 11 procent.