DSV ökar omsättning och nettoresultat under andra kvartalet

Friday, July 31, 2020 3:04 PM
DSV redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre nettovinst.

Omsättningen steg 43,5 procent till 28,8 miljoner danska kronor (20,1).

Resultatet efter skatt blev 1,39 miljoner danska kronor (1,15), en ökning med 21,9 procent mot föregående år.

DSV, MdkkQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning28,820,143,5%
Nettoresultat1,391,1521,9%