Quiapeg Pharmaceuticals har utvecklat analysmetoder för QPG-1029

Thursday, February 6, 2020 8:59 AM
Läkemedelsbolaget Quiapeg Pharmaceuticals har i samarbete med ett globalt kontraktsforskningsbolag utvecklat bioanalytiska metoder för läkemedelskandidaten QPG-1029 (PEG-liraglutid) och den aktiva läkemedelssubstansen liraglutid. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Detta är en viktig milstolpe för vårt fortsatta utvecklingsprogram och möjliggör en detaljerad analys av QPG-1029. Resultat från en farmakokinetisk studie och effektdata från en s k proof-of-principle studie, kommer att presenteras i närtid", säger vd Marcus Bosson i en kommentar.