Camurus presenterar positiva studieresultat

Tuesday, November 26, 2019 6:14 AM
Forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus har släppt positiva resultat från en 24-veckors, randomiserad, aktivt kontrollerad, öppen klinisk studie, DEBUT, av projektet Buvidal.

Studien sker med sublingualt buprenorfin vecko- och månadsdepåer av buprenorfin, jämfört med daglig standardbehandling med sublingualt buprenorfin. Studien inkluderade 120 patienter med opioidberoende vid sex öppenvårdskliniker i Australien.

- De positiva resultaten från DEBUT-studien adderar till den redan starka evidensbasen för Buvidal och visar ett betydligt bättre behandlingsresultat för Buvidal jämfört med daglig standardbehandling. Direkt jämförande studier, som DEBUT, utförda enligt klinisk praxis, är otroligt värdefulla för att ge patienter, vårdgivare och beställare välgrundade underlag vid val av behandling, säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef på Camurus, i en kommentar.

Mer detaljerad data från studien kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter.