Knowit ökar omsättning och nettoresultat (uppdatering)

Thursday, February 6, 2020 7:34 AM
(uppdatering avser sista stycket)

IT-bolaget Knowit ökade omsättningen, nettoresultatet och utdelningen.

Omsättningen steg 5,1 procent till 908,2 miljoner kronor (864).

Ebita-resultat blev 97,2 miljoner kronor (100,2), med en ebita-marginal på 10,7 procent (11,6).

Rörelseresultatet blev 95,8 miljoner kronor (98,6), med en rörelsemarginal på 10,5 procent (11,4).

Resultatet före skatt var 102,8 miljoner kronor (95,9).

Resultatet efter skatt blev 77,8 miljoner kronor (72,4), en ökning med 7,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,88 kronor (3,63), vilket innebär en ökning med 6,9 procent mot föregående år.

Knowit föreslår 6,40 kronor i utdelning (5,80).

"Under kvartalet har vi arbetat med ett stort fokus på försäljning parallellt med att öka den inre effektiviteten. Vi har fortsatt ett gott förtroende och en stark position i våra kunders digitala transformation", säger Knowits vd Per Wallentin i en kommentar.


Knowit, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning908,28645,1%
EBITA97,2100,2-3,0%
EBITA-marginal10,7%11,6%
Rörelseresultat95,898,6-2,8%
Rörelsemarginal10,5%11,4%
Resultat före skatt102,895,97,2%
Nettoresultat77,872,47,5%
Resultat per aktie, kronor3,883,636,9%
Utdelning per aktie, kronor6,405,8010,3%